Beden Dili Sertifikalı Eğitim Programı

Beden Dili Sertifikalı Eğitim Programı2023

0 Comments

Beden Dili Sertifikalı Eğitim Programı 2023 İletişim ve Gelişim Eğitimleri

Description

İş ve özel hayatımızın büyük kısmı iletişim ile geçmekte, beden dili de iletişimin en önemli aracı sayılmaktadır. Bu nedenle iyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini doğru kullanmak aynı zamanda başkalarının beden dilini de doğru gözlemlemek gerekir.

Eğitim İçeriği

Beden dili, insanların ilk anlaşma aracı ve ilk dili olmuştur. Beden, varlığımızın dünyaya açılışıdır. Biz kendimizi ve başkalarını ancak kendi bedenimiz ile algılayabiliriz. Toplumsal statü ve bir grup içindeki hiyerarşi, bireyin kendisini bir grup içinde algılayışı, grubun yapısı ve insanların toplumsal konumları yani statüleri beden dilleri ile anlaşılır. Genellikle kişiler arası iletişimde, mesajların karşı tarafça istenilen şekilde algılanıp, anlamlandırılmasında sözcüklerin daha etkili olduğu düşünülebilir. Oysa araştırmalar, bu düşünceyi pek doğrulamamakta, beden dilinin çoğu durumda mesajın iletilmesinde daha önemli olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırmalar kesin olarak istatistiksel bilgiler sunmasa da iletişim esnasında bir mesaj iletilirken sözcüklerin % 10, ses tonunun % 30 ve beden dilinin % 60 etkili olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda “İletişimdin Temel Dinamikleri ve Beden Dili Sertifika Programı” ile öğrenilmesi hedeflenen bilgiler ve yetkinlikler şu şekildedir:

 

  • İletişim kavramı,
  • İletişim türleri ve temel dinamikleri,
  • İletişimde sözel olmayan unsurlar,
  • Beden dili ve temel dinamikleri,
  • Yüz ifadeleri,
  • Göz teması,
  • Kolların duruşu,
  • Bacakların duruşu,
  • Vücudun duruşu,

46 Uzaktan Eğitim Saati