Dünya Ekonomik Forumu Tarafından Önerilen 10 Eğitim

Dünya Ekonomik Forumu Tarafından Önerilen 10 Eğitim2023

0 Comments

Dünya Ekonomik Forumu Tarafından Önerilen 10 Eğitim 2023 Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

Akademiye Hoş Geldin! 10’lu Sertifika Programı

Akademisyenlik hayatına yeni girecek olan veya mevcut olarak görev alan akademisyenlerin mesleki gelişiminin ve farkındalığının artırılması programın hedefleri arasında bulunmaktadır.

Eğitim sonunda elde edilecek olan 10 sertifika başlığı şöyledir; 

1- Analitik Düşünce ve Yenilik Sertifika Programı 
2- Akıl Yürütme, Problem Çözme ve Fikir Oluşturma Sertifika Programı 
3- Aktif Öğrenme ve Öğrenme Stratejileri Sertifika Programı 
4- Karmaşık Problem Çözme Sertifika Programı 
5- Eleştirel Düşünme ve Analiz Sertifika Programı 
6- Esneklik, Stres Toleransı ve Esneklik Sertifika Programı 
7- Yaratıcılık, Özgünlük ve İnsiyatif Sertifika Programı 
8- Liderlik ve Sosyal Etki Sertifika Programı 
9- Duygusal Zeka Sertifika Programı 
10- Teknoloji Tasarımı ve Programlama Sertifika Programı 

Elde edilen sertifikalar ile iş hayatında avantajlı konuma gelebilir, görevde yükselme ve işe giriş için sertifikalarınızı CV’nize ekleyerek kullanabilirsiniz.

Analitik Düşünce ve Yenilik Sertifika Programı 

Kişinin sosyal, mesleki ve entelektüel yaşamını etkileyen bir düşünme yapısı olan bu beceriye sahip bireyler, bir problemi tümdengelim yöntemi ile alt başlıklara ayırarak, probleme sebep olabilecek her bir olasılığı değerlendirir ve eldeki verilerle birleştirip çözüme ulaşırlar.

Yenilikçi Düşünme Becerileri Nelerdir?

Yenilikçi düşünme nedir sorusunun cevabından sonra yenilikçi düşünme becerilerinin neler olduğunu açıklamak gerekir.

Yenilikçi düşünme için sahip olunması gereken beceriler, bilişsel ve duygusal olarak ayrılmaktadır. Duygusal yetkinlikler; öğrenme arzusu, bağımsız ve özgür düşünme gücü, farklı görüşlere duyulan saygı, önyargısız ve tarafsız olabilme, öz farkındalık, sorgulama, gibi unsurlarla ilgilidir. Bilişsel beceriler ise; bilgiyi yeni duruma transfer edebilme, sistemli olma, disiplinler arası ilişkiler kurabilme; bilimsel kuşkuculuk, analitik düşünme unsurlarıyla ilgili olmaktadır.

Akıl Yürütme, Problem Çözme ve Fikir Oluşturma Sertifika Programı 

Problem nedir?

 • Problem çözüm bekleyen sorunlardır.
 • 1995 Oxford el sözlüklerine göre problem 2 şekilde tanımlanmaktaydı;  
 • “Çözüm gerektiren kesin olmayan/şüpheli ya da zor konular”
 • “Zor olan bir konuyu/şeyi başarı ile tamamlamak veya hakkından gelmek”
 • Modern Amerikan gemi yapımının babası olarak bilinen Amerikalı sanayici Henry Kaiser’e göre problem sadece iş elbiselerindeki fırsatlar olarak dile getirilmiştir.

Problem Çözme Nedir?

 • Problem çözme, çözümleri deneyerek güçlükleri yenme çabasıdır.
 • Problem Çözme, bir problemin tanımlanması eylemi, sorunun nedeninin belirlenmesi, çözüm için alternatiflerin seçilmesi/tanımlanması ve çözümün uygulanmasıdır.

Problem Çözmenin Adımları Nelerdir?

Problem Çözme 4 temel adıma sahiptir;

 • Problemin tanımlanması
 • Alternatif çözümlerin oluşturulması
 • Alternatiflerin seçilmesi ve değerlendirilmesi
 • Çözümün uygulanması ve takip edilmesi

 

 Akıl Yürütme Nedir?

 Yeni bilgiler elde etmek için eldeki bilgilerin sistemli bir şekilde kullanılmasına akıl yürütme denir. Bu yönteme, genellikle elde yeteri kadar bilgi olmadığında başvurulur. Bu yolla elde edilen sonuçlar hiçbir zaman gerçeği tam olarak yansıtmaz ancak belli başlı konularda doğru sonuca ulaşmamıza yardımcı olabilir.

 Akıl Yürütme Türleri Nelerdir?

 Mantıkta ve felsefede üç çeşit akıl yürütme yöntemi kullanılmaktadır. Bunlar sırasıyla, tümdengelim, tümevarım ve analojidir.

 

Empati kurmakla başlayıp problemi tanımlamayla devam eden Tasarım Odaklı Düşünme sürecinde üçüncü aşama, fikir oluşturmadır. Genel bir ifadeyle bu aşamada, ekipçe, tanımlanmış problemi çözmeye yönelik çok sayıda fikir üretilir. Daha sonra bu fikirler arasından ilgili duruma en uygun ve yaratıcı fikir seçilecek ve bir sonraki aşama prototip oluşturmaya geçilecektir.

Fikir oluşturma aşamasının odak noktasında yaratıcılık ile yenilik vardır ve bu da onu, geleneksel problem çözme tekniklerinden ayırır. Bu kapsamda, sorular (hatta “aptalca” sorular) sorulması ve bu sorulara yenilikçi, bilindik çözümlerden farklı, beklenmedik cevaplar verilerek inovasyon potansiyelinin artırılması önemlidir. 

Aktif Öğrenme ve Öğrenme Stratejileri Sertifika Programı 

 •  

Karmaşık Problem Çözme Sertifika Programı 

Problem nedir?

 • Problem çözüm bekleyen sorunlardır.
 • 1995 Oxford el sözlüklerine göre problem 2 şekilde tanımlanmaktaydı;  
 • “Çözüm gerektiren kesin olmayan/şüpheli ya da zor konular”
 • “Zor olan bir konuyu/şeyi başarı ile tamamlamak veya hakkından gelmek”
 • Modern Amerikan gemi yapımının babası olarak bilinen Amerikalı sanayici Henry Kaiser’e göre problem sadece iş elbiselerindeki fırsatlar olarak dile getirilmiştir.

Problem Çözme Nedir?

 • Problem çözme, çözümleri deneyerek güçlükleri yenme çabasıdır.
 • Problem Çözme, bir problemin tanımlanması eylemi, sorunun nedeninin belirlenmesi, çözüm için alternatiflerin seçilmesi/tanımlanması ve çözümün uygulanmasıdır.

Problem Çözmenin Adımları Nelerdir?

Problem Çözme 4 temel adıma sahiptir;

 • Problemin tanımlanması
 • Alternatif çözümlerin oluşturulması
 • Alternatiflerin seçilmesi ve değerlendirilmesi
 • Çözümün uygulanması ve takip edilmesi

Eleştirel Düşünme ve Analiz Sertifika Programı 

Eleştirel düşünce, analitik düşünme teknikleri arasında yer alıyor. Herhangi bir konuyu detaylarıyla ele alarak, eleştirilme durumudur. Eleştirilen konular, daha detaylı olarak incelenir. Veri analizi yapmak da, analitik düşünme tekniklerinden biridir. Herhangi bir konu veya problemi ele alırken, araştırma yapmak analitik düşünme teknikleri için oldukça önemlidir.

Esneklik, Stres Toleransı ve Esneklik Sertifika Programı 

Esneklik, Stres Toleransı Sertifikası Esneklik, kişinin geçmiş ve geleceğe takılı kalmayıp içinde olduğu an ile temas etmesi ve belirlemiş olduğu değerleri doğrultusunda davranışlar gerçekleştirebilmesidir. Psikolojik esneklik, istenen ve istenmeyen deneyimlerin varlığının kabul edilmesine odaklanır.
Stres, vücudu ve ruhsal durumu etkileyen yaşam kalitesini düşüren ileride yaşanabilecek hastalı