Teduway

Son Güncelleme 16 Ocak 2021

YARATICI DRAMA EĞİTMEN EĞİTİMİ 200 SAAT

(5 Değerlendirme)
0 öğrenci
YARATICI DRAMA EĞİTMEN EĞİTİMİ 200 SAAT

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası; Yaratıcı Drama, bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın düşüncenin doğaçlama rol oynama vb tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Canlandırma süreçleri deneyimli bir Lider / Eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğinden (spontane) şimdi ve burada ilkesini ‘mış’ gibi yapmaya dayalıdır. Yaratıcı drama oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Yaratıcı drama sertifikası eğitimi ; herhangi bir konuda doğaçlama rol oynama gibi tekniklerden yararlanılarak bir grupla veya grup üyelerinin birikimlerinden yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay olgu soyut-somut bir durum bir gazete haberi bir karikatür yazının (edebiyatın) tüm türleri yarım bırakılmış herhangi bir edebi metnin bir yaşantı anı fotoğraf bir ders konusu yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir.

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ SERTİFİKASI PROGRAMI HAKKINDA
Katılım Ön Koşulu : Yok
Eğitim Süresi : 1 ay
Eğitim Saati : 200 Saat Müfredat
Eğitim Türü : Uzaktan Eğitim
Eğitime Ulaşım : 7/24 sürekli (Asenkron)
Sertifika Sınav Durumu : Var
Sınav Uygulama Şekli : Uzaktan Eğitim
Sertifika Sınav Türü : Çoktan Seçmeli Test
Sertifika Sınav Soru Sayısı : 10
Sertifika Sınavı Başarı Puanı : min. 50 puan (5 doğru cevap)
Sertifika Sınav Hakkı : 5
Sertifika Veren Kurum : Devlet Üniversitesi
Sertifika Kapsam ve Geçerlilik Süresi : Uluslararası ve Ömür Boyu
Gönderilecek Belgeler : Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika
ÜCRET VE ÖDEME

Eğitim Ücreti : Eğitim, Sertifika ve KDV dahildir.
Kargo Bedeli : Ücretli
Ödeme Seçenekleri : Nakit / Havale / EFT / Bankamatik / Kredi Kartı
Kredi Kartına : 9 Taksit imkanı
Yaratıcı Drama Sertifikası Eğitiminin Amacı
Yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı drama sertifikası eğitiminin genel amaçları;

Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar.
Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
İletişim becerileri geliştirme
Kendini tanıma
Problem çözme becerilerini geliştirme
Dil becerilerini geliştirme
Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
Hayal gücünü geliştirme
Dinleme becerilerini geliştirme
Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
Bireylerde grup planlaması grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.
Yaratıcı Drama Sertifikası Eğitimi Yöntemleri

Yaratıcı drama sertifikası eğitimi uygulamalarında genellikle 5 tür uygulama aşaması vardır.

Isınma ve rahatlama çalışmaları: 5 duyuyu kullanma gözlem yetişini geliştirme , bedensel ve dokunsal çalışmalar yapılması, tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum sağlama gibi özellikleri katılımcıya kazandıran grup liderinin yöneticiliğinde yapılan çalışmalardır.
Oyunlar: Belirlenmiş kurallar çerçevesinde özgürce oyun oynama ve bu oyunları geliştirme çalışmalarından oluşur.
Doğaçlama: Daha az kesin belirlenmiş bir süreç olup saptanan konu yada temadan yola çıkılır.
Oluşum: Bu süreç kimi zaman önceden hiç belirlenmemiş bir çıkış noktasından, kimi zaman da bir nesne resim fotoğraf vb. ile iletişim kurma ile başlar.
Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programının İçeriği
Yaratıcı Drama Kavramları
Yaratıcı Drama Kuramsal Kavram
Dramatik Oyun
Eylem
Mitos
Oyun
Yaratıcı Dramada Oyun Kavramı
Oyun Çeşitleri
Dramanın Tarihçesi
Peter Slade Yaklaşımı
Dorothy Heathcote
Yaratıcı Dramanın Türkiye Tarihçesi
Yaratıcı Dramada Kavramlar
Yaratıcı Dramada Kullanılan Teknikler
Yaratıcı Dramada Öğrenme Ve Öğretme
Yaratıcı Drama Eğitimi Programı Geliştirme Süreci
Yaratıcı Dramada Bilişsel Kazanımlar
Yaratıcı Dramada Devinişsel Kazanımlar
Yaratıcı Drama Liderinin Özellikleri
Yaratıcı Drama Ders Planı
Yaratıcı Drama Atölye Çalışmaları 1-25
Tanıma ve tanışma etkinlikleri
İletişim ve etkileşim etkinlikleri
Isınma, uyum ve güven etkinlikleri
Duyulara yönelik çalışmalar
Algı eğitimi ve empati gelişim çalışmaları
İletişim becerilerine yönelik çalışmalar
Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
Doğaçlama çalışmaları
Tiyatro ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
Hareket, ses ve nefes çalışmaları
Yaratıcı drama eğitimi temel kavramlarına yönelik çalışmalar
İletişim ve etkileşime yönelik çalışmalar
Isınma, uyum ve güvene yönelik ayrıntılı çalışmalar
Dramatik kurgunun bileşenlerine yönelik çalışmalar
Ses ve nefes çalışmaları
Oyun ve yaratıcı dramailişkisine yönelik çalışmalar
Müzik ve ritim çalışmaları
Doğaçlama çalışmaları
Yaratıcı drama eğitimi tekniklerine yönelik çalışmalar
Yaratıcı dramada öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik çalışmalar
Plastik sanatlar ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
Dans, devinim ve ritüellerin yaratıcı dramada kullanımına yönelik çalışmalar
Farklı mekanlarda yaratıcı drama eğitimi çalışmaları
Yaratıcı Drama Eğitimini Kimler Alabilir?
MEB’de Tüm Eğitim Kademelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
6.7. ve 8. sınıflarda Yaratıcı Drama Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz.
Tüm branş öğretmenleri
MEB Kurumlarında 9 Sayılı Karar ve 2010/49 Sayılı DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üzerinden Egzersiz Açabilirsiniz.
Okul öncesi öğretmenleri
Yeni mezun öğretmenler
Yaratıcı drama eğitmenliği yapmak isteyenler
Çocukları için kaliteli vakit geçirmek isteyen ebeveynler
Milli eğitim bakanlığına bağlı resmi veya özel okullardaki tüm öğretmenler
Yaratıcı Drama Eğitimi Alan Kişiler Nerede Çalışabilir?
Çocuk Kulüplerinde yaratıcı drama öğretmeni olarak
Drama Sertifikası ile Organizasyon Şirketlerinde
Eğitim ve Danışmanlık merkezlerinde yaratıcı drama eğitmeni olarak
Drama Sertifikası ile Dernek ve Kurs merkezlerinde
Özel okul öncesi kurumlarında yaratıcı drama eğitimi eğitmeni olarak
Drama Sertifikası ile Eğitim bilimlerin de
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti veren yerlerde yaratıcı drama eğitmeni olarak
Drama Sertifikası ile Sosyal hizmetler de
İşitme, görme, zihinsel, konuşma, otistik engelli çocukların eğitimlerinde yaratıcı drama eğitmeni olarak
Drama Sertifikası ile Kültürler arası çalışmaların da
Ev kadınlarına yönelik çalışmalar da yaratıcı drama eğitimi eğiticisi olarak
YARATICI DRAMA EĞİTİMİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ KAZANIMLARI NELERDİR?
Oyun oynanarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur.
Çocuğun düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir.
Çocuklarda estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur
Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur.
Çocukta olay olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur.
Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama aracılığı ile çocuk olaylar ve durumları bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenmeyi sağlar.
Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğu için çocuğun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur ve çocuğun sosyal gelişimini hızlandırır.
Yapılan drama etkinliğinde duygular da yansıtıldığından çocuğun duygusal gelişimine katkıda bulunur.
Çocuğun empati kurma becerisini arttırır.
Yapılan drama etkinliklerinde konuların içeriği bakımından çocuğun ahlaki milli ve manevi duygularını geliştirir.
Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da drama etkinliğinde çocuklar eğlenir ve mutlu olurlar.
Sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkı sağlar.
YARATICI DRAMA EĞİTİMİNDE DERS DIŞI EĞİTİM NEDİR VE EGZERSİZ NASIL AÇILIR?
2010/49 sayılı genelge kapsamında ders dışı egzersiz faaliyetleri konuları belirtilerek çocukların boş zamanlarının değerlendirilmesi için ders dışında yapılacak eğitim faaliyetlerinin tümüne “ders dışı eğitim” denir.

Bu kapsamda egzersiz açmak için bağlı bulunduğunuz il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün duyurularını dikkate alarak egzersiz açabileceğiniz başlıkları 2010/49 genelge kapsamına bakarak belirleyebilirsiniz. Ayrıca bazı egzersizler milli eğitim müdürlüğünün insiyatifi ile 2010/49 sayılı genelgede yer almayan bazı başlıklar dahilinde de açılabilmektedir. Mesela; akıl zeka oyunları, hızlı okuma eğitimi 2010/49 genelge dışında olan eğitim faaliyetleri için okullar hayat bulsun proje kapsamında da egzersiz açabilirsiniz.

Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
Kullanıcı adı ve şifre ile internet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
Eğitim Videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleye bilirsiniz.
Eğitim Videolarını tamamladıktan sonra Sınava giriş yapabilirsiniz.
Eğitim süresi dolmadan en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücret almadan tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
Sınav da başarılı olan kursiyerlerin Sertifikaları, 1 ay içerisinde belirlemiş oldukları adrese gönderilmektedir.
Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programına Katılmak İçin,

İçerik Hazırlanıyor
User Avatar
(0)
323 Değerlendirme

Değerlendirme

5 Yıldız
3
4 Yıldız
2
3 Yıldız
0
2 Yıldız
0
1 Yıldız
0
4.6
5 Değerlendirme
 1. Şakir Ogün Tarhan

  hasta kabul 18

 2. Ayşenur Dirikolu

  myk kursu 7

 3. Kazım Açılan

  myk al 10

 4. Nesrin Avlunyalı

  perfect 7

 5. HIZIR YEŞİLDAĞ

  kesinlikle tavsiye 9

Değerlendirme Ekle

Nasıl Yardımı Olabilirim ? Mesaj İçin Tıklayın