Gıda Endüstrisinde Ambalaj Yönetmeliği Sertifikalı Eğitim Programı

Gıda Endüstrisinde Ambalaj Yönetmeliği Sertifikalı Eğitim Programı2023

0 Comments

Gıda Endüstrisinde Ambalaj Yönetmeliği Sertifikalı Eğitim Programı 2023 Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

Gıda Endüstrisinde Ambalaj Yönetmeliği Eğitimi

Eğitim İçeriği

GIDA ENDÜSTRİSİNDE AMBALAJ YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine,
Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına,
Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,
Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılmasına ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına,yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir.

4 Uzaktan Eğitim Saati