Hemşirelik Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

Hemşirelik Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi2023

0 Comments

Hemşirelik Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi 2023 Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

Hemşirelik Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

Hemşirelik Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

 

EĞİTİMİN AMACI: Bu eğitimde hemşirelik ve ebelik alanlarında araştırma yapan araştırmacıların SSCI-SCI indexte taranan dergilerde makale yazma yetkinliklerini artırmaya yönelik konular gözden geçirilmiştir.  Eğitim kapsamında SSCI-SCI indexte taranan dergilere gönderilecek makalelerin;  giriş, amaç-hipotez cümlesi, yöntem-metod, bulgular-yorumlar, sonuç ve tartışma bölümlerinin nasıl yazılacağı ve bu bölümleri oluştururken nelere dikkat edilmesi gerektiği sunulmuştur. Örneklerle hemşirelik alanında indeksli dergilerde yayın yapma için gereken yeterlilikler, stratejiler ve akademik yazarlığa yönelik bilgiler verilmiştir.