İş Planı Hazırlama Sertifikalı Eğitim Programı

İş Planı Hazırlama Sertifikalı Eğitim Programı2023

0 Comments

İş Planı Hazırlama Sertifikalı Eğitim Programı 2023 Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

İş Planı Hazırlama Sertifikalı Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

İŞ PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Kurumsallığın en temel dinamiklerinden biri olup şirketlerin devamlılığı  için ciddi bir mihenk taşı olan iş planı, iş sahibinin konuya yaklaşımındaki ciddiyetini, profesyonelliğini, işi ne kadar iyi bildiğini,  risklere ve fırsatlara ne kadar hazırlıklı olduğunu yansıtan en önemli belgelerden biridir.

Bu Kimler İçin Geçerlidir?

Bir yerden başka bir noktaya yolculuk ederken, nasıl haritada ana yolları izleyerek ilerlemek büyük resmi görmemize yardımcı oluyorsa; statik değil tam tersine dinamik, yaşayan, sürekli şartlara göre yenilenen bir doküman olan iş planı da bir şirketin mevcut noktasından hedefine ulaşırken geçeceğiniz aşamaları görmenizde yardımcı olacaktır. Bu noktada kendini geliştirmek isteyen tüm katılımcılar, işletme sahipleri, yönetim temsilcileri, yöneticiler, idareciler, proje koordinatörleri iş planı hazırlama eğitimine katılmalıdır.

Ne zaman gereklidir?

Yapılacak bir işin özelliklerini ve hedeflerini, işletmenin geçmiş ve mevcut dönem özelliklerini, gelecekten beklentilerini, işletme yapısı ve ortaklarını, ulaşmak istediği müşteri kitlesi ve hedeflediği piyasaların özelliklerini, hedef müşteriye ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını, üretmeyi planladığı yeni ürün/hizmetleri, üretim için iş süreçlerini, işletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi, işletmenin tahmini üretim ve satış planlarını, işletmenin finansal hareketlerini, finansal karlılığını, karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları gösteren bir dosyadır. İş planı, ortakların ve yöneticilerin bir tür aynasıdır. Bu seminer  bir atölye anlayışı ile iş planı hazırlama becerisi kazandırmaktadır.  İyi hazırlanmış bir iş planı ile sizin veya şirketinizin; Dış finansman kaynağı arayışlarına, hedeflerinin belirlenmesine, başlangıç noktasından hedeflenen noktaya kadar ulaşmada, önünüze çıkacak engelleri öngörmenize ve hazırlıklı olmanıza, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenize, stratejilerinizi en iyi şekilde geliştirmenize ve uygulamanıza, kaynaklarınızı verimli bir şekilde yönetmenize, çalışanlarınızın sizinle aynı vizyonu paylaşmasına katkı sağlayacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Yönetici Özeti
İş Planının Temel Dayanağı
Esas Teşkil Eden Ürün ve Hizmetler
Muhtemel Risk Türleri
İş Planının Risk Duyarlılık Analizi
Pazar, Müşteri ve Rekabet Durumu
İşin Yönetim ve Organizasyon İlkeleri
İş-gücü Gereksinmesi
İşin Yasal, Sosyal , Kültürel ve Çevresel Boyutları

4 Uzaktan Eğitim Saati