İş Yeri Sendika Temsilcisi Sertifikası

İş Yeri Sendika Temsilcisi Sertifikası2023

0 Comments

İş Yeri Sendika Temsilcisi Sertifikası 2023 Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

Bu eğitimler ile sendikaların faaliyet gösterdiği işkollarında sosyo-kültürel liderliğe taşınması ve faaliyetleri ile topluma öncülük etmesi düşünülmektedir.

İş yeri Sendika Temsilcisi Eğitim ve Sertifika Programı

“İş yeri Sendika Temsilcileri Akademi’de’

Amaç ve Hedef

Sendikalar işçi sınıfının başta ekonomik olmak üzere, sosyal ve toplumsal hakları ile çıkarlarını koruyarak, geliştirmek için var olan örgütlerdir. Gücünü üyelerinden alan sendikalar, ortak bir bilinçle hareket etmek vasıtasıyla, toplumun geneline refah dağıtarak, demokratik düzeninin temelin oluşturma özelliğine sahiptirler. Ortak bilincin daha sağlam temellere dayanması, bireyler bazında üyelerin bilinç seviyelerinin ve sendikal süreçlere olan hâkimiyetlerinin artmasına bağlıdır.

Bu çerçevede başta sendikal hareket olmak üzere, sosyal ve kültürel alanda yapılacak eğitimlerle, üyelerin bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması önem taşımaktadır. Bunu sağlamak için sendikal süreçler konusunda tecrübeli kadroların, akademisyenlerle birlikte hem içeriğine hem de hedefe yönelik olmasına karar vereceği eğitimler önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda “İş yeri Sendika Temsilcileri Akademi’de‘ başlığı ile başlatılacak eğitim süreçlerinin gerek üyeler nezdinde, gerek ulusal sendikacılık anlamında ve gerek uluslararası sendikal örgütler çerçevesinde faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu eğitimler ile sendikaların faaliyet gösterdiği işkollarında sosyo-kültürel liderliğe taşınması ve faaliyetleri ile topluma öncülük etmesi düşünülmektedir.

Günümüzde gelişen uzaktan eğitim anlayışı ve teknolojileri kullanılarak belirlenecek eğitim konularında çekilen video eğitimler ile sendikanızın tüm işyeri temsilcilerine üniversite hocaları tarafından eğitimler verilmesi hedeflenmektedir.

Planlanan Sendikal Eğitimler

  1. Tüm Yönleri ile Sendika Kavramı
  2. Sendikaların Dünya’da Gelişimi
  3. Endüstri İlişkilerinin Aktörleri
  4. Yeni Teknolojiler, Küreselleşme ve Çok Uluslu Şirketlerin Sendikalara Etkileri
  5. Sendikaların Türkiye’de Gelişimi
  6. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun İncelenmesi, Önceki Dönem Kanunlarla Karşılaştırılması
  7. Sendikal Örgütlenme Süreci ve Stratejileri
  8. Toplu Pazarlık ve Toplu Sözleşme Süreçleri
  9. Grev Kavramı, Süreci ve Uygulamaları
  10. Ücret Kavramı, Hesaplamaları, Teorileri ve Politikaları

Bahsedilen ve planlanan eğitimlerin her biri 3 eğitim saati olarak düşünülmektedir. Ancak eğitim süreci ve sendikanızın talepleri doğrultusunda eğitim saatleri birbirleri içinde değiştirilebileceği gibi yeni eğitimler eklenmesi de mümkündür. Her bir eğitim saati ortalama 40 dakikadır. Ayrıca her eğitimin sonunda test şeklinde bir sınav planlanmaktadır. Ayrıca sendikanızdan talep gelmesi halinde online olarak planlanan bu eğitimler gerekli şartların oluşturulması ile birlikte yüz yüze eğitimlerle de desteklenerek pekiştirilebilecektir.

120 uzaktan eğitim saati sürecektir.