Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Sertifikası

Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Sertifikası2023

0 Comments

Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Sertifikası 2023 Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Description

Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi sonunda elde edilen Kalite Mühendisi ve Yöneticisi sertifikası ile kalite biriminde işe giriş imkanı bulabilirsiniz.

Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Sertifika Programı Nedir, Kalite Mühendisi Ne İş Yapar, Kalite Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir, Kalite Mühendisi Sertifikası Nasıl Alınır ?

Kalite Mühendisliği Sertifika Programı, iş ahlakı ve etik kurallarına uygun kurum içi / kurum dışında firmayı en iyi temsil edecek kurumsal yöneticileri ve yönetici adaylarını iş hayatına hazırlamak ve kariyer yapmayı hedefleyen kişilere mesleki gelişiminde destek olmak için oluşturulmuştur.

Kalite Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir ?

Kalite Mühendisi çalıştığı firmaya ait süreçlerin doğru yönetilmesi,
•Hatalı veya kusurlu üretilen ürünün, üretim sürecindeki en temel probleme inerek bunun ortadan kaldırılmasını ve bir daha ortaya çıkmamasını,
•Yapılan kusurlu işlem ve hataların gözlemlenerek olabildiğince ortadan kaldırılması,
•Firmanın minimum hata ve ihmal ile üretimine devam edebilmesi,
•Küresel rekabetin arttığı günümüzde iş kazalarının önüne geçilebilmesi, hammadde ve zaman kaybının önlenmesi
•Tüm üretim süreçlerindeki risklerin minimum düzeye indirilmesi gibi sorumluluklara sahiptir.

Kalite Mühendisinin görev aldığı firmadaki asli görevi sürdürülebilirliği devam ettirebilmektir.
Kalite Mühendisinin misyonu vakit kaybını minimuma düşürmek, gereksiz hammadde kullanımını engellemek, minimum maliyetli üründen maksimum faydalı ürünü ortaya koyabilmektir.

Kalite Mühendisi görev aldığı firmanın çalışma ortamı, personel kapasitesi ve pazar payıyla doğru orantılı, süreç ve hizmetlerine uygun yöntemlerle yeni bir süreç sistemi tasarlar ve bunu firma içerisine entegre eder.

Kalite Mühendisi bu amaçlar doğrultusunda görev aldığı firmaya katkıda bulunur ve sürdürülebilir firma gelişimine devam eder.

Kalite Mühendisi ortaya çıkacak ürünün en az hammadde kaybı ve fiyat/performans açısından en verimli şekilde kullanılabilecek hammadde ile ortaya çıkarılmasını sağlar.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Revizyon 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Revizyon 
ISO 19011 İç Denetçi
ISO 19011 İç Denetçi Revizyon 
ISO 22000 Gıda Güvenliği
ISO 22000 Gıda Güvenliği Revizyon 
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
Çalışma Ortamı Gözetimi
İş Hijyeni
İşyeri Bina ve Eklentileri
Fiziksel Risk Etmenleri
Kimyasal Risk Etmenleri
Biyolojik Risk Etmenleri
Psikososyal Risk Etmenleri
Ergonomi
Korunma Politikaları
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Yangın
Acil Durum Planları
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
Çalışan Temsilcisi
Risk Analizi ve Değerlendirmesi
ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu
6 Sigma
5 S İşyeri Organizasyonu
Yönteim ve Organizasyon
Yönetim ve Düşünce Sistemeleri
Toplam Kalite Yönetimi
Dokümantasyon

120 uzaktan eğitim saati sürecektir.

 

*Program herhangi bir kampanya ile birleştirilemez.