online_uzaktan_egitim

Last updated Nisan 25, 2022

Ar-Ge Teknikleri Sertifikalı Eğitim Programı

(0 Ratings)
0 students
Ar-Ge Teknikleri Sertifikalı Eğitim Programı

Overview

Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

Sermayenin yerini bilginin aldığı, bilgiyi üreten kurumların büyük önem kazandığı günümüzde, bilişim sektörü ve iletişimdeki hızlı değişim ve tüm bunlara bağlı olarak sembolik hale gelen sınırlar yada güncel tabiri ile küreselleşen dünya sistemi; ticaret, ekonomi ve rekabetin dinamiklerinde önemli değişikliklere sebebiyet vermiştir.

Eğitim İçeriği

AR-GE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İnsanlık tarihinin son üç yüz yılına damgasını vuran endüstri uygarlığı yerini, aşama aşama yeni bir uygarlığa bırakmakta ve bazı yazarların “bilgi toplumu’ bazılarının  “endüstri sonrası toplum’, veya  “enformasyon toplumu’ dedikleri süreç başlamıştır. Endüstri toplumunda stratejik kaynağı oluşturan “sermaye’ yerini enformasyon toplumuna geçiş sürecinde “bilgi’ ye bırakmakta ve bilgiyi üreten kurumlar toplumun temel eksenini oluşturmaya başlamaktadır. Dolayısıyla son derece hızlı, dünyayı küçük bir elektronik köy haline getirmiş olan, yeni teknolojilere dayanan ve bilgi üretiminin merkezi önem kazandığı enformasyon toplumunun taleplerine, endüstri toplumunun örgütleri yeterince cevap veremez hale gelmektedir. Sermayenin yerini bilginin aldığı, bilgiyi üreten kurumların büyük önem kazandığı günümüzde, bilişim sektörü ve iletişimdeki hızlı değişim ve tüm bunlara bağlı olarak sembolik hale gelen sınırlar yada güncel tabiri ile küreselleşen dünya sistemi; ticaret, ekonomi ve rekabetin dinamiklerinde önemli değişikliklere sebebiyet vermiştir. Bu bağlamda girişimcinin 3 ana hedefi olmalıdır:

1- Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek,
2- Maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak,
3- Yeni ürün/hizmetleri süratle pazara sürmek.

4 Uzaktan Eğitim Saati

Curriculum

The curriculum is empty

Instructor

User Avatar
(0)
0 Reviews
0 Students
299 Courses