online_uzaktan_egitim

Last updated Ağustos 18, 2021

Dış Ticaret Yönetimi Eğitimi

(0 Ratings)
0 students
Dış Ticaret Yönetimi Eğitimi

Overview

Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

Mesleki Gelişim Eğitimleri ile bir adım öne geçin !

DIŞ TİCARET NEDİR?
 

DIŞ TİCARET

1. Dış Ticaret: Ticaret, üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır.

Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ülkelerde ihracatın artırılması, ithalatın azaltılması önemli hedefler arasındadır. Ülekelerin bu hedeflere ulaşmak için aldıkları kararlar ve tedbirler dış dış ticaret politikasını oluşturur.

Dış ticaret politikası açısından bir devletin dış ticaretini etkileyebilecek unsurların başlıcaları yasaklar, gümrük resmi, ticaret antlaşmaları, primler, sübvansiyonlar ve idari korumacılık olarak sınıflandırılabilir. Bunlardan yasaklar, ithalat ve ihracat yasaklarıyla transit geçiş yasakları şeklinde bir ayırıma tabi tutulurken; gümrük resmi de aynı şekilde ithalat, ihracat ve transit ticarette uygulananlar olarak üçe ayrılmaktadır.

 Dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyenlere ve mesleki bilgi donanıma sahip olmak isteyen kişiler için gerçekleştirilen eğitim programı; mevzuatlar ve uygulamaları, ithalat-ihracat, elektronik ticaret, nakliye işlemlerini kapsamaktadır.

    Dış Ticaret Müsteşarlığının verilerine göre, Türkiye‟de imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 98‟ini KOBİ‟ler oluşturmasıdır. Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler ülke genelinde yüzde 77 istihdam yaratarak GSMH‟dan yüzde 38‟lik bir pay almaktadırlar. Fakat KOBİ‟ler yalnızca yüzde 28‟lik bir katma değer yaratarak toplam ihracat pastasından yaklaşık yüzde 8-10 civarında pay elde edebilmektedir. Bu veriler bizlere KOBİ‟lerin küresel rekabette verimsiz olarak işletildiğini göstermektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1. MODÜL
DIŞ TİCARETE VE ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ
2.MODÜL
DIŞ TİCARET MEVZUATI VE UYGULAMALARI
3.MODÜL
İHRACATTA BİLİNMESİ GEREKENLER
4.MODÜL
İTHALAT MEVZUATI VE UYGULAMALARI
5.MODÜL
KAMBİO MEVZUATINA GÖRE ÖDEME ŞEKİLLERİ
6.MODÜL
NAKLİYE İŞLEMLERİ VE BELGELERİ
7.MODÜL
E- TİCARET
8.MODÜL
TAKIM ÇALIŞMASI
9.MODÜL
ZAMAN YÖNETİMİ
10.MODÜL
İŞ PLANI HAZIRLAMA
11.MODÜL
STRATEJİK YÖNETİM
12.MODÜL
6331 TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
13.MODÜL
İŞ HUKUKU UYGULAMALARI
14.MODÜL
PERFORMANS YÖNETİMİ
15.MODÜL
5S İŞ YERİ İŞ YERİ ORGANİZASYONU
16.MODÜL
YÖNETİM BECERİLERİ
17.MODÜL
ÇEVRE YÖNETİMİ

EĞİTİM SAATİ: 60 Uzaktan Eğitim Saati

Curriculum

The curriculum is empty

Instructor

User Avatar
(0)
0 Reviews
0 Students
299 Courses