online_uzaktan_egitim

Last updated Kasım 30, 2019

Emlak ve Gayrimenkul Hukuku Sertifika Programı

(0 Ratings)
0 students
Emlak ve Gayrimenkul Hukuku Sertifika Programı

Overview

Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

Emlak ve Gayrimenkul Hukuku Sertifika Programı

Emlak ve Gayrimenkul Hukuku Sertifika Programı

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk’un bir parçasını teşkil eden eşya hukuku bölümleri içerisinde yer alan önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır.

Gayrimenkul Hukuku, arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsar. Bu bağlamda tapu davası, istihkak davaları, kira davaları, kamulaştırma davaları, izaley-i şuyu davaları gayrimenkul dava konuları arasında yer almaktadır.

Emlak ve gayrimenkul hukuku bu alanda meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünü ve hak kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar. Gayrimenkul taşınmaz anlamına gelmekle birlikte Türk Medeni Kanunu’nun tasnifine göre;

  • Araziler,
  • Tapuda ayrı sayfalarda kaydı bulunan bağımsız ve sürekli haklar,

Kat mülkiyeti kütüğüne tescilli bağımsız bölümler taşınmaz olarak adlandırılmaktadır. Araziler, tapuda ayrı sayfalarda kaydı bulunan bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne tescilli bölümler bu hukuk dalının konusunu oluşturmaktadır.

30 uzaktan eğitim saati sürecektir.

Curriculum

The curriculum is empty

Instructor

User Avatar
(0)
0 Reviews
0 Students
299 Courses