online_uzaktan_egitim

Last updated Aralık 12, 2019

Hemşirelik Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

(0 Ratings)
0 students
Hemşirelik Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

Overview

Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

Hemşirelik Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

Hemşirelik Alanında SSCI-SCI İndexte Taranan Dergilere Makale Yazma Stratejileri ve Akademik Yazma Eğitimi

 

EĞİTİMİN AMACI: Bu eğitimde hemşirelik ve ebelik alanlarında araştırma yapan araştırmacıların SSCI-SCI indexte taranan dergilerde makale yazma yetkinliklerini artırmaya yönelik konular gözden geçirilmiştir.  Eğitim kapsamında SSCI-SCI indexte taranan dergilere gönderilecek makalelerin;  giriş, amaç-hipotez cümlesi, yöntem-metod, bulgular-yorumlar, sonuç ve tartışma bölümlerinin nasıl yazılacağı ve bu bölümleri oluştururken nelere dikkat edilmesi gerektiği sunulmuştur. Örneklerle hemşirelik alanında indeksli dergilerde yayın yapma için gereken yeterlilikler, stratejiler ve akademik yazarlığa yönelik bilgiler verilmiştir.

Curriculum

The curriculum is empty

Instructor

User Avatar
(0)
0 Reviews
0 Students
299 Courses