online_uzaktan_egitim

Last updated Haziran 19, 2020

Lojistik Sertifikalı Eğitim Programı

(0 Ratings)
0 students
Lojistik Sertifikalı Eğitim Programı

Overview

Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

Lojistik Sertifikalı Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

LOJİSTİK EĞİTİMİ

Lojistik Kavramı
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Lojistiğin Fonksiyonları
Toplam Maliyetlerin Minimizasyonu ve Müşteri Memnuniyeti
Taşımacılık Yönetimi
Taşımacılık Türleri, Mültimodal ve Kombine Taşımacılık
Depo Yönetimi
Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörü
Lojistik Hizmet Alan ve Lojistik Hizmet Şirketlerin Beklentileri
Lojistik Sektörü SWOT Analizi
Lojistik Yönetiminde Kantitatif Yaklaşımlar
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik Zincirini Yönetimi, Tedarik Zinciri Süreçler, Tedarik Zincirinin gereksinmeleri
Tedarik Zinciri Evrimi
Tedarik Zinciri Tasarımı, Tedarik Zincirinde maliyetler
Tedarik Zincirinde Performans, Tedarik Zinciri Ölçümlemesi
Süreç iyileştirme ve Yeniden yapılandırma
ABC Acticity Base Costing ve Zaman Esaslı Tedarik zinciri
Erteleme ve konsolidasyon
Tedarik Zincirinde Hatalar
Tedarikçi Seçimi, Stratejik İttifaklar,Sözleşme Yönetimi
Dağıtım Kanalları, Bayi ilişkileri,Bayi ilişkileri faktörleri
Müşteri ve Pazar talepleri, Müşteri ve Satıcı Talepleri, İş talepleri ve Müşteri beklentileri
Tedarik fırsatları, Kamçı Etkisi, Tedarik Zinciri işbirliği  CPFR Prensipleri
Satın alma, Satın almanın unsurları, Pazar Bilgisi ve Analiz, Satın alma kaynakları
Tedarikçi seçimi, Tedarikçi özellikleri, Satın almanın doğruları
Karar verme kriterleri, Kritik Noktalar,i Dış Kaynak Kullanımı, Satın almada değişim
Talep Tahmini ve Stok Yönetimi
Satış tahminleri. Gerçekçi satış tahmini yapılabilir mi? Gerçekçi tahmin yapabilmenin alt yapısı
Talebe bağımlı stok yönetimi: malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi (MRP ve MRPII)
Kapasiteden bağımsız, talebe dayanan stok sistemleri, azami stok seviyesi, emniyet stok seviyesi, değişken stok seviyesi tanım ve kullanımları. Stok devir hızı değişkeninin devreye alınması. Birim üzerinde oluşan bu değerlerin genel stok ve stok maliyetleri ve işletme stok devir hızının hesaplanması konusunda yaklaşımlar
Stok kalemleri için PARETO analizi. Yönetimin temel alması gereken temel verilerin tespiti
Stok maliyetlerinin tanımlanması ve hesap yöntemi konusunda oluşturulabilecek olan yaklaşımlar. Stok maliyetleri bileşenleri, analizleri ve kullanımları ile ilgili çeşitli yaklaşımlar
Depo Tasarımı ve Yönetimi
Lojistikte Depolamanın Yeri ve Önemi, Depoların Değişen Rolleri
Depolamanın Tedarik Zinciri Yönetimindeki Rolü
Depolanacak Ürün Özellikleri ve Depolama Sistemi İlişkisi
Depo Türleri (Geleneksel, Konsolidasyon Merkezi, Dağıtım Merkezi, Aktarma Merkezi, Sipariş İşleme Merkezi)
Depo Yönetiminin Amaçları
Depo Yeri Seçimi (Etmen-Puan ve Ağırlık Merkezi Yöntemleri)
Tek Depolu ve Çok Depolu Modeller
Özmal ve Kiralık Depo Ayırımı
Depolama Ana Süreci ve Alt Süreçleri
Depo Sistem Elemanları (Raflar, Palet, Kasa, Kap, vd., Elleçleme Ekipmanları, Aydınlatma, Rampa/Kapı, Güvenlik, İşgücü, Klimatizasyon, Zemin)
Depolamada Adresleme, Yerleştirme ve Toplama Teknikleri (ABC Kuralı, FIFO Kuralı, Bölgesel Toplama, Sesli Toplama, Işıklı Toplama, vd.)
Depo Tasarım Metodolojisi (Hacmin Optimal Kullanımı ve Hızın Artırılması İlkeleri)
Depolamada Bilişim Teknolojisi Kullanımı (Barkod, RFID, WMS, ASRS, vd.)
Depolamada Kritik Başarı Faktörleri (Performans Göstergeleri)

8 Uzaktan Eğitim Saati

Curriculum

The curriculum is empty

Instructor

User Avatar
(0)
0 Reviews
0 Students
299 Courses