online_uzaktan_egitim

Last updated Şubat 18, 2020

Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği Eğitim Sertifikası

(0 Ratings)
0 students
Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği Eğitim Sertifikası

Overview

Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği Eğitim Sertifikası

SOSYAL BİLİMLER ÖZELİNDE ARAŞTIRMA ETİĞİ

 

Etik kavramının önemi geçmişten günümüze artarak önem kazanmaya başlamıştır. Bireyin yaşantısında uygulamış olduğu ilkeler çerçevesinde şekillenen etik toplumsal yaşantıyla birlikte çalışma hayatının gelişmesi ve ilkelerinin oluşması için gerekli bir kavram şekline dönüşmüştür. Etik kavramı günümüz bilim dünyasının geçerlilik ve güvenilirliğinin sağlanması için ilk sırada gelen kavram olmuştur. Bilimin temelini oluşturan bilimsel düşüncenin ortaya çıkması ve geçerli şekle dönüşmesi için kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri etik ilkeler çerçevesinde yürütülmelidir. Bilimsel araştırma yöntemlerinin oluşturulması, uygulanması, sonuçlandırılması ve rapor şekline gelmesi etik kuralların yönlendirmesi doğrultusunda yapılmalıdır. Araştırmacıların bilinçli olmayarak yaptıkları etik ihlaller bile hem araştırmanın sonucuna hem de araştırmacının kariyerine olumsuz etkiler yapabilmektedir. Araştırmacılar etik kuralları iyi bir şekilde bilmeli ve uygulamalıdır. Bu eğitimde sosyal bilimler özelinde etik ilkeler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda eğitimin içeriğinde;

  • Bilim ve Araştırma
  • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
  • Etik ve Ahlak Kavramı
  • Sosyal Bilimlerde Araştırma Etiği
  • Etik İhlaller ve Sonuçları başlıkları bulunmaktadır.

 

 

Curriculum

The curriculum is empty

Instructor

User Avatar
(0)
0 Reviews
0 Students
299 Courses