online_uzaktan_egitim

Last updated Kasım 23, 2022

Yönetici Hemşire Geliştirme Sertifika Programı

(0 Ratings)
0 students
Yönetici Hemşire Geliştirme Sertifika Programı

Overview

Mühendislik Eğitimleri

Description

Eğitim Programının Amacı

Bu kursun amacı, farklı düzeyde yönetici hemşire rolünü üstlenen hemşirelerin, etkin hasta-hemşire-sistem çıktılarına ulaşmak için yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Eğitim İçeriği :

 1. Genel sağlık sistemi ve sağlık sisteminin özellikleri
 2. Yönetim teorileri ve tarihsel gelişimi
 3. Hemşirelik hizmetleri yönetimi ve organizasyonu (yönetimsel kavramlar)
 4. Hemşirelikte güç ve liderlik
 5. Hemşirelik hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi (insan gücü planlama)
 6. Hemşirelik hizmetlerinde kalite yönetimi
 7. Hemşirelik hizmetlerinde kalite standartları ve hasta güvenliği
 8. Hemşirelik hizmetlerinde mali yönetim
 9. Hemşirelikte yetkinlikler
 10. Sağlık kuruluşlarında ve hemşirelik hizmetlerinde akreditasyon
 11. Sağlık Politikaları ve Hemşireliği İlgilendiren Yasal Düzenlemeler

60 uzaktan eğitim saati sürecektir.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar:

 • Hemşirelik hizmetlerinin etkin yönetilebilmesi için gerekli planlama, örgütleme,koordinasyon ve değerledirme aşamalarını uygular.
 • Etkin ekip çalışmasının önemini kavrar.
 • Çatışma yönetiminde kullanacağı uygun yöntemleri bilir.
 • Kritik düşünme ve problem çözme yöntemlerini tanımlar ve uygular.
 • Çalıştığı kurumda değişim gereksinimini saptayarak değişim yönetimini yapar.
 • Performans değerlendirmenin önemini ve etkin performans değerlendirme yöntemlerini bilir.
 • Kaliteli sağlık hizmetlerinde çıktı ölçümüne yönelik güncel yaklaşımları bilir.

Program ; Prof. Dr. Yurdanur Dikmen Tarafından Hazırlanmıştır. 

Curriculum

The curriculum is empty

Instructor

User Avatar
(0)
0 Reviews
0 Students
299 Courses