Lisansüstü Eğitimde Araştırma Üretkenliği ve Tavsiyeler İngilizce

Lisansüstü Eğitimde Araştırma Üretkenliği ve Tavsiyeler İngilizce2023

0 Comments

Lisansüstü Eğitimde Araştırma Üretkenliği ve Tavsiyeler İngilizce 2023 Mühendislik Eğitimleri

Description

Lisansüstü Eğitimde Araştırma Üretkenliği ve Tavsiyeler

Research Productivity and Recommendations in Graduate Education

Postgraduate education is almost a stepping-stone for every student, both in daily and in education life. With this stage, students move to the other side of the lectern, next to their teachers and academics. Thus, they take the first step to become academicians and researchers. This stage also puts forward an attempt and a desire to become a member of the scientific community. With graduate education, students move from a stage where they are told and take notes, to the stage of uncovering something by doing research and discovering something if possible. In this course, various topics will be discussed as an introduction and advice for graduate students. The content of the course consists of the following topics:

 • Science and Scientific Research
 • Science
 • Science and Knowledge
 • Science and Scientific Method
 • Literature Search
 • Scientific Ethics

Lisansüstü Eğitimde Araştırma Üretkenliği ve Tavsiyeler

Lisansüstü eğitim her öğrenci için gerek yaşamında ve gerek eğitim hayatında artık bir üst kademeye geçiş, adeta bir sıçrama tahtasıdır. Bu aşama ile birlikte öğrenciler kürsünün diğer tarafına, hocalarının ve akademisyenlerinin yanına geçmiş olurlar. Böylece akademisyen ve araştırmacı olmak için ilk adımı atarlar. Bu aşama aynı zamanda bilimsel topluluğun bir üyesi olmak için bir girişimi ve isteği otaya koymaktadır. Lisansüstü eğitim ile birlikte öğrenciler kendilerine anlatılan ve kendilerinin not tuttuğu bir aşamadan, araştırma yaparak bir şeyleri ortaya çıkarma ve mümkünse bir şeyleri keşfetme şamasına geçerler. Bu sunumumuzda lisansüstü öğrenciler için çeşitli konular giriş ve tavsiye niteliğinde ele alınacaktır. Sunumumuzun içeriği ise şu konu başlıklarından oluşmaktadır:

 • Bilim ve Bilimsel Araştırma
 • Bilim
 • Bilim ve Bilgi
 • Bilim ve Bilimsel Yöntem
 • Literatür (Alanyazın) Tarama
 • Bilimsel Etik