Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş2023

0 Comments

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş 2023 Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş

SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 

Bilim insanlığın ilerlemesi ve gelişmesinde en önemli olguların başında gelmektedir. Bilimin temelini oluşturan bilimsel düşünceler problem çözme odakları işlevlerini yerine getirirken bilimsel ilke ve normlara uygun olmalıdır. Bilimi meslek olarak kabul eden araştırmacılar bilimsel topluluğun ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Araştırmacılar bilimsel çalışmalarını kamusal mal olarak bilimin paylaşımcılık ilkesi gereği rapor şekline dönüştürmelidir. Araştırmacıların araştırma sorularının test etmek için yapmaları gereken önemli bir aşama ise kanıt toplamaktır. Araştırma yöntemleri ile toplanacak olan kanıtlar araştırma hipotezlerinin kabul ve ret durumlarının tespiti için kullanılan verilerdir. Araştırmacı araştırma sorusuna uygun araştırma yöntemini seçmek zorundadır. Bu eğitimde sosyal bilimler özelinde nicel araştırma yöntemleri ele alınmıştır. Bu bağlamda eğitim içeriğinde;

  • Bilim
  • Bilimsel Araştırma
  • Nicel Araştırma Modelleri
  • Nicel Araştırma Yöntemi ve Aşamaları
  • Nicel Araştırmayı Planlama ve Yazma konuları ele alınmıştır.

30 uzaktan eğitim saati sürecektir.