Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş2023

0 Comments

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 2023 Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş

SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bilim, insanlığın ilerlemesi ve gelişmesi için son derece önemlidir. Günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümü işlevlerini yerine getirirken kullanılan bilimsel fikirler, bilimsel ilke ve normlara uygun olmalıdır. Bilimi meslek olarak kabul eden araştırmacılar topluluğuna bilim topluluğu denir. Araştırmacılar, bilimsel çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları kamuoyuna sunabilmek için rapor etmelidirler. Araştırmacıların araştırma sorularını test etmek için yapması gereken önemli bir adım kanıt toplamaktır. Araştırma yöntemleriyle toplanacak kanıtlar, araştırma hipotezlerinin kabul ve reddini belirlemek için kullanılan verilerdir. Araştırmacı, araştırma sorusuna uygun araştırma yöntemini seçmelidir. Bu eğitimde sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri ele alınmaktadır. Bu kapsamda eğitim içeriğinde aşağıdaki konular ele alındı:
• Bilim
• Bilimsel araştırma
• Nitel Araştırma Modelleri
• Nitel Araştırma Yöntemi ve Aşamaları
• Nitel Araştırma Planlama ve Yazma

 

30 uzaktan eğitim saati sürecektir.