Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve Raporlama

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve Raporlama2023

0 Comments

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve Raporlama 2023 Mesleki Eğitimler Sertifika Programı

Description

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve Raporlama

SOSYAL BİLİMLERDE VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA

Bilim insanlığın ilerlemesine ve gelişmesine yön veren önemli olguların başında gelmektedir. Bilimin temel ilkeleri arasında yer alan şeffaflık, geçerlilik, güvenilirlik ve evrensellik kriterlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve geçerli bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılması gerekir. Araştırmacılar açısından bilimsel araştırma yöntemlerinin araştırma konusuna uygun seçilmesi kadar doğru veri toplama yönteminin de belirlenmesi önemlidir. Araştırmacı hangi veri toplama yöntemi ile araştırma sorusunun cevabını bulacağına karar verirken veri toplama yöntemlerini, verileri analiz ve rapor etmeyi iyi düzeyde bilmeleri gerekir. Veri analizi araştırma raporunun oluşmasındaki ilk aşamadır. Araştırmacı uygun araştırma yöntemiyle elde ettiği verileri analiz ederek araştırmanın sonuçlarının ortaya çıkmasını sağlar. Bu bağlamda araştırma verilerinin analizi ve raporlanması sonucun genel çerçevesinin ortaya çıkmasını sağlar. Araştırmacılar geçerli ve güvenilir araştırmalar yapmak için veri analizi ve raporlama konularına hakim olmak zorundadır. Bu eğitimde sosyal bilimler özelinde veri analiz ve raporlama konuları ele alınmıştır. Bu bağlamda eğitimin içeriğinde;

  • Bilim ve Bilimsel Araştırma
  • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  • Veri Analizi
  • Veri Analizi Raporlama konuları açıklanmıştır.

 22 uzaktan eğitim saati sürecektir.