Stratejik Planlama Sertifikalı Eğitim Programı

Stratejik Planlama Sertifikalı Eğitim Programı2023

0 Comments

Stratejik Planlama Sertifikalı Eğitim Programı 2023 Kişisel Gelişim Eğitimleri Sertifika Programı

Description

Özellikle 5018 Sayılı Kanunla kamu kurumları için bir zorunluluk haline gelen stratejik planlama ve stratejik yönetim konusunda DPUSEM, ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşlara, özgün ihtiyaçlarına yönelik uygulamalı stratejik planlama eğitimleri sunmaktadır. 

Eğitim İçeriği

STRATEJİK PLANLAMA

Stratejik planlama kurum/kuruluşların gelişimi planlamak ve yönetebilmek için; 

Temel politikalarını geliştirmelerine,
Belirlenen politikaları net ve sürdürülebilir şekilde kurgulanmış uygulama programlarına ve bütçeye dönüştürebilmelerine,
Uygulamaları etkili biçimde izleyip değerlendirebilmelerine yönelik olarak temel bir araçtır. Özellikle 5018 Sayılı Kanunla kamu kurumları için bir zorunluluk haline gelen stratejik planlama ve stratejik yönetim konusunda DPUSEM, ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşlara, özgün ihtiyaçlarına yönelik uygulamalı stratejik planlama eğitimleri sunmaktadır. 

4 Uzaktan Eğitim Saati