Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yöneticiliği Eğitimi

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yöneticiliği Eğitimi2023

0 Comments

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yöneticiliği Eğitimi 2023 Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Description

Kalite, iç ve dış müşterilerin, gizli ve açık tüm istek ve ihtiyaçlarını karşılayan temel bir iş stratejisidir. Kalite prensibinin ortak paydası “müşteri mutluluğu” dur.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

• ISO 9000 Standardı
• ISO 9001 Standardı ve Gelişmeler
• ISO 9001:2008 Temel Kalite Yönetimi Eğitimi
• ISO 9001:2015 Revizyonu
• Dökümantasyon
• Toplam Kalite Yönetimi
• ARGE Teknikleri
• ISO 19011 İç Denetçi
• 6 Sigma
• Yönetim Becerileri
• Stratejik Planlama

EĞİTİM SÜRESİ: 48 Saat

 

ISO 9001 – 2015 TEMEL KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
ISO 9001 her tür kuruluşu kapsamı içine alan, üretim ve hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin tanımlandığı bir yönetim sistemidir. Firmanın müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistem koşullarını belirler.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ EĞİTİMİ
• Çevreye Karşı Sosyal Sorumluğun Bir Parçası;
• İyi Bir Çevresel Denetim Mekanizması;
• Çevre Bilinci Gelişmiş Ve Motivasyonu Artmış Çalışanlar,
• Doğal Kaynakları Akılcı Kullanması;
• Çevrenin Korunması ve Kirlenmesinin Önlenmesi İçin Kirliliğin Kaynaktan Başlayarak Kontrol Altına Alınması Ve Azaltılması,

ISO 19011-İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
• Tetkik Çeşitleri
• Tetkikin Faydaları
• Tetkikin Yönetimi
• etkikin Planlanması
• Check-list, Soru Listelerinin Hazırlanması
• Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
• Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
• Pratik ve Örnek Çalışmaları
• Tetkik Türleri ve Şekilleri
• Tetkik Aşamaları ve Kapsamı
• Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar
• Tetkik İçin Gerekli Standartlar
• Tetkikçi Özellikleri
• Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik edileni
• Sorumluluk ve Faaliyetleri
• Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi
• Tetkik planı ve Raporlanması
• Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu
• Liste, Rapor, Plan Örnekleri
• Örnek tetkik Uygulaması