Tuzimde Pandemi Eğitimi

Henüz yorum yapılmadı

İnfluenza (grip), influenza virüslerinin yol açtığı bir solunum yolu hastalığıdır. Her yaş
grubunda görülen ve ölümlere yol açan hastalık, bazı riskli gruplarda ağır seyretmekte ve
daha fazla ölümlere neden olabilmektedir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında görülen ve
mevsimsel olarak seyreden influenza zaman zaman pek çok kişinin ölümüyle sonuçlanan
salgınlara yol açmaktadır. A, B, C ve D olmak üzere dört tip influenza virüsü bulunmaktadır.
İnfluenza A virüsleri insan, domuz, at, kanatlı hayvanlar gibi canlıları enfekte edip hastalığa
neden olurken bazı durumlarda da hastalığa neden olmayabilir. İnfluenza B virüsleri sadece
insanlarda, influenza C domuz ve insanda, influenza D ise sadece sığırda hastalık
yapabilmektedir. İnfluenza A ve B virüsleri insanlarda mevsimsel salgınlara neden olurken
sadece influenza A virüslerinin pandemiye neden olduğu bilinmektedir.
Zaman zaman influenza virüslerinin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı
olarak yeni bir tipte influenza virüsü ortaya çıkmaktadır. Bu değişiklik hayvan influenza
virüsünün genetik yapısında meydana gelebilmekte veya insan ve hayvan influenza
virüslerinin her ikisinin genetik kombinasyonu ile ortaya çıkabilmektedir. Değişimlere bağlı
olarak virüs insandan insana kolayca geçiş yeteneği kazanabilmektedir. Bu durum, virüsle
daha önce hiç teması olmayan, virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişmesine yatkın olan
kişilerin önemli bir kısmının hastalanmasına neden olmakta ve büyük çapta salgınlara yol
açabilmektedir. Dünya çapında hızla yayılma potansiyeli olan böyle bir virüs, influenza
pandemisine neden olabilir. Kuşlardaki influenza virüsü suşlarının insanlarda yol açtığı
salgınlar, yeni suşların insanlara bulaşma ve yayılabilme potansiyeline sahip olduğunu
göstermektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda kanatlı hayvanlardaki suşların,
insanlarda ciddi/ağır hastalığa yol açma yeteneğinin daha fazla olduğu ve bu suşların kanatlı
hayvanlarda endemik karakter kazandığı bildirilmektedir. Bu suşlar mevsimsel influenza
virüsleri gibi etkili bir şekilde yayılırsa yeni bir pandemi gelişebilir

turizm koronavirus pandemi egitimi online egitim
Turizmde coronaviris eğitimi online eğitim

Yorum yapın

Your email address will not be published.

Nasıl Yardımı Olabilirim ? Mesaj İçin Tıklayın